Víte, jak působíte na své okolí?

Pro mezilidské vztahy je velmi důležitá komunikace a to, na jaké úrovni je vedena. Pokud odhlédneme od vztahů v osobním životě, pak na ní závisí prosperita v pracovní oblasti nejen jednotlivce, ale celých týmů, firem, podniků… Je samozřejmé, že pokud má být komunikace v rámci pracovních vztahů efektivní, je důležité ctít a respektovat určitá pravidla, tedy především pravidla zpětné vazby.

Člověk by měl vědět, jak ho vidí ostatní lidé

Zpětná vazba může být pozitivní, to znamená pochvalná. Ta v každém člověku budí kladné emoce a povzbuzuje ho k dalším výkonům. Pokud se jedná o výtku, tedy negativní komunikaci mezi nadřízeným a podřízeným, pak se samozřejmě emotivní prožívání odehrává v naprosto jiné rovině. Jak na to jít správně, jak motivovat a nezneužívat kritiku, i když i ona může být v některých případech motivační, o tom vás poučí virtuální kurz na výše uvedené téma. Věnujte padesát minut novým informacím, které vám pomohou v řízení firmy, vedení školy nebo třeba docela obyčejné aktivní komunikaci na úrovni žák a učitel.