Schodiště v domě

Je přirozené, že každé schodiště v rodinném domě má několik základních funkcí. Nebo by alespoň mělo mít. Pokud totiž někdo řeší schodiště pouze s ohledem na vzhled a estetiku, dopouští se přímo hanebného zločinu, který se mu taky nemusí vyplatit. Schodiště totiž není socha, ale užitný prvek. Takže nejdřív musí být funkce – pohodlný a bezpečný přesun osob mezi jednotlivými podlažími. S přihlédnutím i k potřebám malých dětí, seniorů, případně hendikepovaných. Teprve pak je možno řešit estetiku. Opravdu dobrý stavební architekt ale i toto dokáže skloubit a v tom je jeho genialita.

Bezpečně, krásně

Chceme-li něco bezpečného, ale současně krásného, použijeme zpravidla odolný, ale současně luxusní materiál. V případě schodišť se dne často kombinuje třeba ocelový nosník, či samonosné stupně a skleněné, nebo nerezové zábradlí, případně jejich kombinace.